About Me

Tolk, vertaler, bemiddelaar, taalanalist, interculturele bemiddelaar, begeleider, assessor/examinator, inspirator en ambassadeur.

Het boeit mij hoe mensen het leven een vormgeven. Het boeit mij hoe wij met elkaar omgaan. Het boeit mij te luisteren naar de verhalen van mensen. Het boeit mij om te werken aan een wereld voor iedereen. Het boeit mij hoe het met mijn klanten gaat. Het maakt mij uit hoe en wat ik bijdraag.

GSM +32 472 94 85 00
Email Sahli.translation@outlook.com
Website https://sahli-translation.be/

Sahli Translation Service

Sahli Translation Services is een onderneming die tolk en vertaalwerk levert.

Bij Sahli Translation Services kunt u terecht voor kwaliteitsvertalingen, in verschillende specialiteiten. De vertaalde documenten worden beëedigd bij de juiste instellingen en gelegaliseerd, voor zowel binnenland als buitenland.

Vertalen
Bemiddelen
Taalanalyse
Praktische toelichtingen

Mijn Services

What i offer

Vertalen

Taal verbindt culturen. Wij staan klaar om u die culturen te helpen ontdekken. Wij vertalen uw boodschap in de taal van uw doelpubliek.

Bemiddelen

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor uw conflict.

Tolken

Tolken is een aparte uitdaging in de vertalerswereld. Een tolk is onmisbaar in een situatie waarin niet iedereen de voertaal spreekt.

Praktische Toelichtingen

Naast de tolken en vertaalwerk, verschaffen we ook praktische en administratieve toelichtingen. We merken dat men het altijd moeilijk heeft met de verschillende, maar ook complexe procedures. Wij verschaffen u graag uitleg en info over allerhande procedures en documenten.

Taalanalyse

Het vaststellen van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen is niet evident. Om tot een juiste diagnose te komen, moet een logopedist elke taal onderzoeken die een kind leert. Daar dragen we ons steentje bij. Abdelmoumen Sahli is een taalanalist Arabisch, Maghrebijns en Berbers

Vorming

Voor advies, getuigenis, gesprek rond diversiteit, onderzoek rond meertaligheid, een vorming rond migratie en integratie, examens Standaard Arabisch, Berbers, Arabische dialecten, kunnen we u op maat helpen.

+750

Tevreden klanten

+500

Afgewerkt projecten

20

Opleidingen en training

+500

Vertalingen

My Experience

My Recent Experiences
Diploma's

Sociaal Tolken en Vertalen
Interculturele Hulpverlening
Gerechtsvertalen en Tolken
Familiale Bemiddeling

Topklanten

Atlas Antwerpen
Universiteit Leuven
Consulaat Marokko
Universiteit Gent
Vlaams Parlement
CGVS
Agentschap Integratie

Highlights

Bezoek Nadia Murad aan V.P
Comedieshow Rachid en Najib
Onderzoek Empathische communicatie
Onderzoek kracht van woorden
Interculturele Bemiddeling
Onderzoek welzijn nieuwkomers

Referenties

Overheidsdiensten, Bedrijven, Notarissen, Advocaten, Justitie, Gezondheidszorg, Geestelijk Gezondheidszorg, Private sector, Onderwijs, Financiële diensten, Allerhande documenten,...

My Blog

Latest blog

 


 

Zowel privee als via bepaalde organisaties, probeer ik af en toe mensen te inspireren met mijn verhaal. mijn vormingen zijn voornamelijk bestemd voor de nieuwkomers, om hen wegwijs te maken in hun nieuw land. het is niet evident om te belanden in een land, dat niet het uwe is, en wanneer u mensen tegenkomt die dezelfde weg hebben afgelegd luister je dubbel naar hun verhaal.

Naast vorming geven ben ik ook examinator/assessor tijdens een tal van examens die te maken hebben met tolken, vertaler, zowel op gerechtsniveau als sociaal niveau, maar ook voor kandidaten leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatielessen etc. daarvoor neemt u best contact rechtstreeks met Abdelmoumen Sahli, via het mailadres: abdelmoumen.sahli@hotmail.com.

U kunt eveneens op ons rekenen voor een getuigenis of advies, inzake meertaligheid, migratie en integratie, taalbeleid, communicatie binnen uw instelling met anderstaligen,... etc. Wij staan u bij, door samen aan tafel allerlei zaken te bespreken, die voor ons van belang zijn om een advies op maat uit te werken, het kan gaan om een vrijblijvend advies, ideeën, tools en veel meer.


 
 
 

 
Het zijn vast wel enkele vragen die u ooit gesteld hebt, omdat u het niet meer wist. bijvoorbeeld:
- Welke rechten en plichten hebt u als ouder of als kind?
- U bent gedagvaard voor de rechtbank. Wat moet u doen?
- De deurwaarder legt beslag op al uw meubelen. Mag hij alles meenemen?
- U wilt weg bij uw echtgenoot/echtgenote maar weet niet welke stappen u kunt zetten?
- Welke documenten heeft u nodig voor uw huwelijk?
- Welke documenten dienen er gelegaliseerd te worden? op welke manier?
- Betrokken in en ruzie of een geschil?

Bij Sahli Translation Services kunt u een gedetailleerde toelichting krijgen, dat het meest bij u past. De procedures zijn niet allemaal hetzelfde, en elke situatie verschilt van de andere. Daarom kunt bij ons rekenen op een uitleg op maat. Deze praktische toelichtingen moeten niet altijd rechtstreeks of onrechtstreeks iets te maken hebben met de geleverde vertalingen.

Beëdiging:
Daarnaast zorgen we voor de beëdiging van uw documenten en vertalingen bij de rechtbanken of andere nodige instanties. Onze vertalingen worden door ons gelegaliseerd bij een Belgische rechtbank. Wenst u een andere legalisatie voor uw documenten te bekomen? dan helpen we u daarmee verder, of doen het zelf voor u.

Legalisatie:
Wanneer u de vertalingen nodig hebt voor buitenland, heeft u in de meeste gevallen, na de beëdiging van de rechtbank, ook een legalisatie nodig, die erkend wordt in buitenland. Meestal is dat de legalisatie van de FOD Buitenlandse zaken, maar soms ook van FOD Justitie of FOD Volksgezondheid. Sahli Translation Services maakt u wegwijs bij welke diensten of instanties u  moet zijn voor de beëdigingen- of legalisatieprocedures.

Apostille 
Een apostille is een certificaat dat aan een document wordt toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Dit certificaat vervangt dan de legalisatie. Een apostille is mogelijk ten aanzien van de landen die partij zijn bij het Haagse Apostilleverdrag van 1961. Sahli Translation Services verschaft u de nodige informatie hieromtrent bij de aflevering van uw vertaling bestemd voor het buitenland.

Wij zijn vertrouwd met de talrijke legalisatieprocedures, en adviseren u, op uw vraag, bij welke diensten u zich dient aan te bieden.

 
 

 

 Als taalanalist help en ondersteun ik de logopedisten in het opsporen van taalproblemen bij meertalige kinderen.

Het vaststellen van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen is niet evident. Vaak kijkt men enkel naar het taalniveau van het kind in het Nederlands, wat soms een verkeerd beeld geeft, over het kunnen van het kind.

Vaak spelen de omstandigheden waar het kind in moet leven een grote rol in het verwerven van een taal. Dat terwijl de moedertaal prima is verworven, toen de omstandigheden nog meehielpen. Om het kind te beschermen van onnodige diagnoses en ook tegen veronderstellingen, gaan samen met de logopedisten, artsen etc... op zoek naar wat het kind allemaal kan op taalgebied.

Om tot een juiste diagnose te komen, moet een logopedist elke taal onderzoeken die een kind leert. Logopedisten beheersen echter niet elke thuistaal van een meertalig kind. Als tolk, vertaler en intercultureel bemiddelaar, en taalanalist draag ik daar mijn steentje bij. De cursus helpt ons om onze talenkennis in te zetten om de beheersing van de thuistaal bij een meertalig kind te analyseren.


Mijn naam is Abdelmoumen Sahli, een jonge gedreven tolk en vertaler. Geboren en getogen in Marokko, die op 19-jarige leeftijd richting Europa kwam. Mijn eerst contact met de Nederlandse taal was in 2009, aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ik heb leren praten over koetjes en kalfjes in de Nederlandse taal. Door omstandigheden is België mijn toekomstland geworden. In België heb ik tot nu toe een hele bewogen carrière achter de rug, van een teamleider bij Albert Heijn, naar buschauffeur, taxichauffeur, tramchauffeur tot tolk en vertaler, en nu ook erkend bemiddelaar. Na verschillende opleidingen te hebben gevolgd aan verschillende instellingen, is het mij duidelijk geworden dat tolken en vertalen, de job is, waarin ik oud wil worden. Ondertussen heb ik een bescheiden ervaring opgebouwd in de sector.
U kunt op mij rekenen voor verschillende diensten, min of meer in dezelfde sector; denk maar aan tolken, vertalen, bemiddelen, administratieve toelichtingen, migratieadvies, je kunt bij mij ook terecht voor hoe in België te komen studeren.

Onderneming: Sahli Translation Services CV
BTW: BE0691639989
Bank: BE30735046145211
Email: sahli.translation@outlook.com
Email: abdelmoumen.sahli@hotmail.com


Wij helpen u de ander te ontdekken door u de juist tolk te bieden. Van een tolk wordt een grondige algemene kennis verwacht. Niet om erudiet over te komen, maar wel om de bewoordingen van sprekers genuanceerd en precies om te kunnen zetten naar een andere taal. Globalisering leidt tot een stijgende vraag naar tolkdiensten. Tegelijkertijd zijn er veel technologische ontwikkelingen op dit vlak. Wij omarmen deze trend. Wij innoveren mee en zorgen ervoor dat wij vertrouwd zijn met de allerlaatste tolktechnologie. Zo is het mogelijk om u de beste tolkservice te leveren.

Bij Sahli Translation Services kunt u terecht om uw communicatie mogelijk te maken, wanneer er een taalbarrière zich voordoet. Wij staan iedereen bij tijdens bedrijfsbezoeken, onderhandelingen, officiële en commerciële delegaties in binnen- en buitenland, met de garantie van beëdigd tolkwerk in België. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van en gesprekken.

Wij werken voornamelijk in het Standaard Arabisch, Marokkaans Arabisch, Midden-Oosten Arabisch, Riffijns-Berbers. Uiteraard bieden we via collega's in de sector ook diensten aan in andere talen, zoals het Frans, Engels, Spaans en Turks.

U kunt op ons rekenen in tal van specialisaties:

Gerechtstolken
Denk maar aan het tolken in een juridische context; voornamelijk in rechtbanken, hoven, justitiehuizen en politiediensten. Juridische kennis, zowel die van het Belgisch rechtssysteem, als dat van het land waar de vreemde taal wordt gespreken is hier van groot belang.

Sociaaltolken
Een sociaal tolk heeft in België de taak om een mondelinge boodschap van een taal naar een andere om te zetten. Zo verleent hij een anderstalige hulpzoekende toegang tot informatie waar hij recht op heeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een gemeentehuis, ziekenhuis, sociale inrichting of een school. Tolken kan in het bijzijn van de personen in kwestie of via allerlei communicatiemiddelen.

Simultaantolken 
Simultaan vertolken (luisteren en vertalen tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluistert, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. Veelal wordt daarvoor gebruikgemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in in de microfoon. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Met slechts enkele seconden vertraging is de vertaling te beluisteren die even vloeiend is als de originele toespraak. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Consecutief-tolken
Bij consecutief tolken begint de tolk pas te spreken nadat de spreker is uitgesproken, veelal op basis van een paar notities. Bij het consecutief tolken staat (of zit) de tolk live naast de spreker en geeft hij de vertaling zin per zin, in passages of samenvattend. meestal gebeurt dit in driehpeksrelatie, maar kan ook voor een publiek (anders dan bij simultaan tolken). Wij gebruiken het consecutieftolken tijdens opdrachten zoals: bij doktersbezoeken, schoolgesprekken, gesprekken bij advocaten en notarissen etc.

Conferentietolken
De conferentietolk is een van de meest maatschappelijk zichtbare categorieën binnen de tolkensector. De tolken zetten daarbij gesprekken op vergadering om van de vreemde taal naar hun moedertaal.

Taptolken
De taptolk tolkt en vertaalt onder andere afgetapte telefoon-, Facebook- en skypegesprekken voor politie- en justitiediensten. Hierin is er geen interactie tussen de tolk en de spreker. Hij moet naar de afgetapte gesprekken luisteren en die interpreteren (tolkgedeelte van zijn werk) en ze tegelijk met zijn interpretatie typen in het Nederlands (vertaalgedeelte van zijn werk).

Transcriberen
De dienst transcriberen kan het beste omschreven worden als het omzetten of overzetten van geluidsopnames naar geschreven tekst. Een tolk wordt in dit geval een transcribent genoemd. Een transcribent zorgt er dus voor dat een geluidsopname verwoord wordt in een tekstverwerker. Het kunnen filmfragmenten zijn maar ook audipassages.

Voetbaltolken
U kunt de diensten van Sahli Translation Services gebruiken tijdens internationale voetbalwedstrijden, maar ook voor interviews of voor het maken van transcripties. Ook kan Sahli Translation Services u bijstaan met gepersonaliseerde taallessen voor spelers en coaches die zich op de Nederlandse of Arabische markt willen richten.

Videotolken
U kunt bij Sahli Translation Services terecht voor videotolken. Werken met een videotolk levert veel voordelen op, zoals het feit deze vorm van tolken ideaal is voor informatieve en korte gesprekken. Hierin bespaart men op de verplaatsingskosten. Enkel een rustige plek en een goede internetverbinding blijven hiervoor nodig.

Telefoontolken
Telefonisch tolken neemt in taaldienstenindustrie gestaag aan belang toe. Wij hebben onze ervaring in het telefoontolken opgebouwd in onze samenwerking met de dienst sociaal tolken en vertalen van het Agentschap integratie en inburgering. Wij verzorgen uw telefonische communicatie met uw partners, hetzij op sociaal niveau, hetzij op zakelijk niveau.


Een vertaling is meer dan een letterlijke vertaling van taal A naar taal B. Elk specialisme heeft zijn eigen taal met zijn eigen vaktermen. Daarom werken we bij Sahli Translation Services enkel met native vertalers, met ruime ervaring binnen het eigen specialisme. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van uw documenten, indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Wij trachten hieronder u een duidelijk idee te geven over waar we u van dienst kunnen zijn, en geven u alvast een aantal niet-limitatieve voorbeelden.

Wij werken voornamelijk in het Standaard Arabisch, Marokkaans Arabisch, Midden-Oosten Arabisch, Riffijns-Berbers. Uiteraard bieden we via collega's in de sector ook diensten aan in andere talen, zoals het Frans, Engels, Spaans en Turks.


Juridische vertalingen
Huwelijksakten, geboorteakten, echtscheidingsakten, statuten, vonnissen, beschikkingen, oprichtingsakten, deurwaardersexploten, dagvaardingen, volmachten, allerhande aktes van burgerlijke stand en bevolking, octrooien, proces-verbalen, conclusies, betekeningen en alle overige juridische en notariële documenten.

Overheidsvertalingen
Bilaterale akkoorden, buitenlandse communicatie, Rogatoire opdrachten, etc.

Medische vertalingen
Handleidingen van medische apparatuur, gebruiksaanwijzingen, flyers, instructies, rapporten, expertiseverslagen, etc. 

Technische vertalingen
Bedrijvensector, bouwnijverheid, milieutechniek, chemie, installatietechniek, luchtvaart, ICT, Expertiseverslagen etc.

Financiele vertalingen
Bankaktes, koop en verkoop, huurovereenkomsten, handelsakkoorden, notariele akkoorden, etc.

Informatieve vertalingen
Coronaberichtgeving, schoolregelement, instellingenregelementen, etc.

Commerciele vertalingen
Brochures, folders, flyers, reclames, advertenties, gebruiksaanwijzingen, etc.

Contact Me

Contact With Me

Neem contact op!

  • Dascottelei 133, 2100 Antwerpen
  • +32 488 53 32 38
  • Sahli.translation@outlook.com
  • https://sahli-translation.be/