TolkenWij helpen u de ander te ontdekken door u de juist tolk te bieden. Van een tolk wordt een grondige algemene kennis verwacht. Niet om erudiet over te komen, maar wel om de bewoordingen van sprekers genuanceerd en precies om te kunnen zetten naar een andere taal. Globalisering leidt tot een stijgende vraag naar tolkdiensten. Tegelijkertijd zijn er veel technologische ontwikkelingen op dit vlak. Wij omarmen deze trend. Wij innoveren mee en zorgen ervoor dat wij vertrouwd zijn met de allerlaatste tolktechnologie. Zo is het mogelijk om u de beste tolkservice te leveren.

Bij Sahli Translation Services kunt u terecht om uw communicatie mogelijk te maken, wanneer er een taalbarrière zich voordoet. Wij staan iedereen bij tijdens bedrijfsbezoeken, onderhandelingen, officiële en commerciële delegaties in binnen- en buitenland, met de garantie van beëdigd tolkwerk in België. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van en gesprekken.

Wij werken voornamelijk in het Standaard Arabisch, Marokkaans Arabisch, Midden-Oosten Arabisch, Riffijns-Berbers. Uiteraard bieden we via collega's in de sector ook diensten aan in andere talen, zoals het Frans, Engels, Spaans en Turks.

U kunt op ons rekenen in tal van specialisaties:

Gerechtstolken
Denk maar aan het tolken in een juridische context; voornamelijk in rechtbanken, hoven, justitiehuizen en politiediensten. Juridische kennis, zowel die van het Belgisch rechtssysteem, als dat van het land waar de vreemde taal wordt gespreken is hier van groot belang.

Sociaaltolken
Een sociaal tolk heeft in België de taak om een mondelinge boodschap van een taal naar een andere om te zetten. Zo verleent hij een anderstalige hulpzoekende toegang tot informatie waar hij recht op heeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een gemeentehuis, ziekenhuis, sociale inrichting of een school. Tolken kan in het bijzijn van de personen in kwestie of via allerlei communicatiemiddelen.

Simultaantolken 
Simultaan vertolken (luisteren en vertalen tegelijkertijd) voor één tot twee toehoorders kan gebeuren doordat de tolk de vertaling in het oor van de naast of vóór hem gezeten luisteraars fluistert, maar bij een uitgebreider gehoor is een vertaalinstallatie vereist. Veelal wordt daarvoor gebruikgemaakt van tolkencabines of een fluisterset. De tolken zitten per taal in een eigen cabine, horen de spreker door een hoofdtelefoon en spreken de vertaling in in de microfoon. De toehoorders in de zaal kunnen via een schakelaar de door hun gewenste vertaling kiezen. Met slechts enkele seconden vertraging is de vertaling te beluisteren die even vloeiend is als de originele toespraak. Simultaan tolken vereist veel concentratie, een perfecte taalbeheersing en een brede algemene kennis.

Consecutief-tolken
Bij consecutief tolken begint de tolk pas te spreken nadat de spreker is uitgesproken, veelal op basis van een paar notities. Bij het consecutief tolken staat (of zit) de tolk live naast de spreker en geeft hij de vertaling zin per zin, in passages of samenvattend. meestal gebeurt dit in driehpeksrelatie, maar kan ook voor een publiek (anders dan bij simultaan tolken). Wij gebruiken het consecutieftolken tijdens opdrachten zoals: bij doktersbezoeken, schoolgesprekken, gesprekken bij advocaten en notarissen etc.

Conferentietolken
De conferentietolk is een van de meest maatschappelijk zichtbare categorieën binnen de tolkensector. De tolken zetten daarbij gesprekken op vergadering om van de vreemde taal naar hun moedertaal.

Taptolken
De taptolk tolkt en vertaalt onder andere afgetapte telefoon-, Facebook- en skypegesprekken voor politie- en justitiediensten. Hierin is er geen interactie tussen de tolk en de spreker. Hij moet naar de afgetapte gesprekken luisteren en die interpreteren (tolkgedeelte van zijn werk) en ze tegelijk met zijn interpretatie typen in het Nederlands (vertaalgedeelte van zijn werk).

Transcriberen
De dienst transcriberen kan het beste omschreven worden als het omzetten of overzetten van geluidsopnames naar geschreven tekst. Een tolk wordt in dit geval een transcribent genoemd. Een transcribent zorgt er dus voor dat een geluidsopname verwoord wordt in een tekstverwerker. Het kunnen filmfragmenten zijn maar ook audipassages.

Voetbaltolken
U kunt de diensten van Sahli Translation Services gebruiken tijdens internationale voetbalwedstrijden, maar ook voor interviews of voor het maken van transcripties. Ook kan Sahli Translation Services u bijstaan met gepersonaliseerde taallessen voor spelers en coaches die zich op de Nederlandse of Arabische markt willen richten.

Videotolken
U kunt bij Sahli Translation Services terecht voor videotolken. Werken met een videotolk levert veel voordelen op, zoals het feit deze vorm van tolken ideaal is voor informatieve en korte gesprekken. Hierin bespaart men op de verplaatsingskosten. Enkel een rustige plek en een goede internetverbinding blijven hiervoor nodig.

Telefoontolken
Telefonisch tolken neemt in taaldienstenindustrie gestaag aan belang toe. Wij hebben onze ervaring in het telefoontolken opgebouwd in onze samenwerking met de dienst sociaal tolken en vertalen van het Agentschap integratie en inburgering. Wij verzorgen uw telefonische communicatie met uw partners, hetzij op sociaal niveau, hetzij op zakelijk niveau.

Een reactie posten

0 Reacties