VertalenEen vertaling is meer dan een letterlijke vertaling van taal A naar taal B. Elk specialisme heeft zijn eigen taal met zijn eigen vaktermen. Daarom werken we bij Sahli Translation Services enkel met native vertalers, met ruime ervaring binnen het eigen specialisme. U kan rekenen op onze vertrouwelijkheid en de geheimhouding van uw documenten, indien u dat wenst zijn wij ook bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Wij trachten hieronder u een duidelijk idee te geven over waar we u van dienst kunnen zijn, en geven u alvast een aantal niet-limitatieve voorbeelden.

Wij werken voornamelijk in het Standaard Arabisch, Marokkaans Arabisch, Midden-Oosten Arabisch, Riffijns-Berbers. Uiteraard bieden we via collega's in de sector ook diensten aan in andere talen, zoals het Frans, Engels, Spaans en Turks.


Juridische vertalingen
Huwelijksakten, geboorteakten, echtscheidingsakten, statuten, vonnissen, beschikkingen, oprichtingsakten, deurwaardersexploten, dagvaardingen, volmachten, allerhande aktes van burgerlijke stand en bevolking, octrooien, proces-verbalen, conclusies, betekeningen en alle overige juridische en notariële documenten.

Overheidsvertalingen
Bilaterale akkoorden, buitenlandse communicatie, Rogatoire opdrachten, etc.

Medische vertalingen
Handleidingen van medische apparatuur, gebruiksaanwijzingen, flyers, instructies, rapporten, expertiseverslagen, etc. 

Technische vertalingen
Bedrijvensector, bouwnijverheid, milieutechniek, chemie, installatietechniek, luchtvaart, ICT, Expertiseverslagen etc.

Financiele vertalingen
Bankaktes, koop en verkoop, huurovereenkomsten, handelsakkoorden, notariele akkoorden, etc.

Informatieve vertalingen
Coronaberichtgeving, schoolregelement, instellingenregelementen, etc.

Commerciele vertalingen
Brochures, folders, flyers, reclames, advertenties, gebruiksaanwijzingen, etc.

Een reactie posten

0 Reacties